එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය රට සුරකින්න කටයුතු කරනවා

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය රට සුරකින කටයුතු කරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් හින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී ඒ මහතා මේ බව...

රට වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිවැරදි තීරණ ගන්නවා.

රට වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිවැරදි තීරණ ගන්නා බව ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නීතීඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී. ඒ මහතා...

එක රටක් පොදු නීතියක්

එක රටක් පොදු නීතියක් යටතේ රට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සකස් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අාරක්ෂක ආංශික කමිටුව හරහා කටයුතු කරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස්...

හෙට්ටිපොළ ගැටුම විසඳන්න මම දැඩි කැපවීමෙන් කටයුතු කළා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි...

හෙට්ටිපොළ ගැටුම මර්දනය කිරීම සඳහා දැඩි කැපවීමෙන් කටයුතු කළ බව ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී. මහතා මේ...

අන්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීමට අවශ්‍ය වන පරිදි නීති සම්පාදනය කිරීම.

අන්තවාදය මුලින් උපූටාදැමීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස හා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දැනුවත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විශේෂ...

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ විශේෂ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ විශේෂ වැඩමුළුවක් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී පැවැත්වුණි.පහළොස් දහසකට අධික සාමාජික සංඛ්‍යාවකින් යුතු ශ්‍රී ලංකා...

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් කළමණාකරුවන් කැඳවෙ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන්ගේ විශේෂ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නිතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ පැවැත්වියශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය...

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර සාකච්ඡා සාර්ථකව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර සාකච්ඡා සාර්ථකව සිදුවීමෙන් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ...

නවතම පුවත්