1956 සිට 1977 දක්වා
ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ රජයන්හි කම්කරු ,ස්වදේශ ඇතුළු ඇතුළු අමාත්‍යාංශ රැසක අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් අර්ථසාධක අරමුදල කම්කරු නිවාඩු දිනය ඇතුළුව කම්කරු ක්ෂේත්‍රය සඳහා අතිවිශාල මෙහෙයක් සිදු කළ ටී බී ඉලංගරත්න මැතිතුමන්ගේ ගුණ සිහිකරමින් එතුමන්ගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතීඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. අවස්ථාවට නිමල් සිරිපාල සිල්වා ලසන්ත අලගියවන්න යන මන්ත්‍රීවරුන් සහ හිටපු මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස කොළඹ නගර සභාවේ විපක්ෂ නායක මන්සිල් යන මහත්වරුන්ද සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here