මාතලේ දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන සමුළුව අද පෙරවරුවේ මාතලේ දී පැවැත්වූ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මාතලේ දිස්ත්‍රික් නායක ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා ඇතුළු මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන සංවිධායකවරුන් දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් පසුගිය පළාත්පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වූ අපෙක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් සහ පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් සභාපතිවරුන් මේ අවස්ථාවට එක්වී සිටියහ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here