ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ විශේෂ වැඩමුළුවක් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී පැවැත්වුණි.පහළොස් දහසකට අධික සාමාජික සංඛ්‍යාවකින් යුතු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සවිමත් සංවිධානයක් ලෙස ඉදිරියට ගමන් කරන ආකාරයක් ඉදිරි කටයුතු වලදී සංවිධානය සකස් විය යුතු ආකාරය මෙහිදී සාකච්ඡාවට භාජනය විය.මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රොයිද මෙල් මහතා ඇතුළු වෘත්තීය සමිති නායකයින් රැසක් සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here