මෙවර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැයි දිනය ගම්පහ නගරයේ දී පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

19/03/2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here