මාතර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමුළුව අපි සාර්ථකව අද පෙරවරුවේ මාතර සණස ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මේ අවස්ථාවට ‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා, දිස්ත්‍රික් නායක විජය දහනායක මැතිතුමා, පළාත්සභා අමාත්‍යවරුන් වන චන්දිම රාසපුත්‍ර මැතිතුමා, මනෝජ් සිරිසේන මැතිතුමා, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේමාල් ගුණසේකර මැතිතුමා, ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් රැසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here