නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ශ්‍රිලනිප සම්මේලනය දහ වැනි දා පස්වරුවේ නුවරඑළියේ දී පැවැත්විණි .මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා

ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා එමෙන්ම නුවර නායක රණසිංහ මැතිතුමා නාරද බණ්ඩාර දිසානායක මැතිතුමා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සංවිධායකවරුන් පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයින් රැසක් සහභාගී වී සිටියහ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here