ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණදීමට සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ පක්ෂයේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙ පක්ෂ සම්මේලනයට එක් වෙමිනි.එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මහ ලේකම්වරයාඅද විවිධ කොටස්මඩ ගහන්න උත්සාහ කළත් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රටට දැයට ආදරේ කරන පක්ෂයට නිරන්තරයෙන් රට රැකගැනීමට කටයුතු කරනවා ඒ නිසා මොනව කීවත් අවශ්‍ය වෙලාවේදි අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නත් සූදානම්මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මොණරාගල නායක ජගත් පුෂ්පකුමාර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි සුමේධා ජී ජයසේන, ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා ඇතුළු මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සියලුම ආසන සංවිධායක වරක් සහ 2018 ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයට මැතිවරණයට ඉදිරිපත් අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here