ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන්ගේ විශේෂ වැඩමුළුවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නිතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ පැවැත්වියශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධව වැඩ පිළිවෙල සම්බන්ධව මෙහිදී දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී 10/05/2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here