පසුගිය දා එල්ල වූ මිලෙච්ඡ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය සියලු ජනතාව වෙත සෙත් පතා පන්සල්, කෝවිල් සහ පල්ලි ආශ්‍රිතව විශේෂ ආගමික වැඩසටහන් මාලාවක් මෙම මස 28 වන ඉරුදින දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා සියලු සංවිධායකවරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here