ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්මේලනය අතිවිශාල ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වීය. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරික එස්.බී.දිසානායක, මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර තුමන් හිටපු මහලේකම් මහාචාර්යචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මැතිතුමා ඇතුළු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායකවරුන් මෙම සම්මේලනයට සහභාගි වීමෙන් ඊට අමතරව පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපි වෙන් වශයෙන් කටයුතු කළ සියලුම අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් මෙම අවස්ථාවට එක් විය

මෙම අවස්ථාවේදී අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා

අපි පොදුජන පෙරමුණත් සමග සාකච්ඡාවට යනවා නමුත් ඒ සාකච්ඡාවට යන අතරතුර අපි මැනවින් සන්නද්ධ වෙනවා ඒ සන්නද්ධ වෙන වැඩපිළිවෙළ තමයි අද දවසේ මේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට ගොස් අපි කටයුතු කරන්නේ ඒ නිසා මොන තත්ත්ව යටතේ හෝ කැපකිරීම් කරමින් අපි අපේ පක්ෂය වඩාත් සවිමත් කරනවා

මෙම අවස්ථාවේදී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරික එස්.බී.දිසානායක මැතිතුමා ඒ වගේම උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සරත් ඒකනායක මැතිතුමා අදහස් දැක්විය

16/03//2019

මහනුවර

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here