පාස්කු ප්‍රහාරය අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ ගිණුමට බැර කිරීමට දැවැන්ත වැඩපිළිවෙළක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ක්‍රියාත්මක කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී . මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හරහා වුනට අවශ්‍ය කරුණු සමාජගත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. ඒ අනුව සැබෑ තත්වය සන් කර බොරු ප්‍රචාර තුළින් ජනාධිපතිතුමා අගෞරව කිරීමට කටයුතු කරන බව ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

වඩු කාර්මිකයන් සඳහා ජනාධිපතිතුමන් කරන ලද ප්‍රකාශය වැරදි අර්ථ නිරූපණය දීමට කටයුතු කරන බවත් ලඟදීම ජංගම ලි මෝල් තහනම් කිරීම සඳහා ක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත්

ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here