පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය ජනතාව සිහිපත් කරගෙන ඔවුන්ට පිං පැමිණවීමේ වැඩසටහනක් අද දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක විය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියලුම ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ මෙන්ම සංවිධායකවරුන් ප්‍රධානත්වය යටතේ ආගමික ස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතීඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here