අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පසුගියදා එල්ල කරන ලද ත්‍රස්න්තවාදීන්ගේ ප්‍රහාර හමුවේ රටත් ජනතාවත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නිවැරදිව කටයුතු කළ බව අද පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මාධ්‍ය හමුවේ දීප්‍රකාශ කළේය.මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ලේකම්වරයා , අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මෙම අභියෝගය හමුවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවන් පොලිසියත් සමග නිවැරැදිව කටයුතු කරමින් රටත් ජනතාවත් ආරක්ෂා කිරීමට ගතයුතු සියලූ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබුවා.මේ වනවිට ත්‍රස්තවාදීන් නිවැරැදිව හඳුනා ගනිමින් එය මර්දනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර ගනිමින් සිටිනවා .ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා කටයුතු කොට තිබෙනවා. මේ සියලු කරුණු කාරණා තුළින් අපට කිවහැක්කේ ජනාධිපතිතුමා මේ අභියෝගය නිසි කළමනාකරණයකින් යුතුව කිරීම තුළින් ජාතීන් අතර සිදුවන්නට ගිය මහා විපතක් බේරා ගත් බවයි.මෙම අවස්ථාවට නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා වීරකුමාර දිසානායක යන මන්ත්‍රීවරුන්ද සහභාගි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here