අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වාපි සංග්‍රාමය ඇරඹෙයි 12/06/2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here