ගෙදර ගෘහණියන් ගැන කිසිදු තැකීමකින් තොරව තනන ලද අයවැයක් බව ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානය පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාන්තා සංවිධානයේ නියෝජ්‍ය සභාපති සුමිතා ප්‍රියංගනී අබේවීර මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

මංගල ඇමතිතුමා කාන්තාවන් ගැන අවබෝධයක් නැහැ ඒ නිසා තමයි මේ මේ අයවැය මේ ආකාරයෙන් සකස් කර තිබෙන්නේ අපි එතුමාට අභියෝග කරනවා පුලුවන්නම් 50% ක් අත්‍යවශ්‍ය බඩු මිල අඩු කරලා පෙන්නන්න කුස්සියට දැනෙන අයවැය ගෙන්න කියලා.

කාන්තාවන් විදිහට අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගෙනියන මත්උවදුර දුරලීමේ ව්‍යාපෘතියෙන් වැඩිම ප්‍රතිඵල ලබන්න අපිට මන්ද පිරිමින් බීලා අවම දුක් විඳින්නේ කාන්තාවෝ එය අවම කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගන්න මේ වැඩපිළිවෙළ ඉතාම වැදගත්. ලක්

මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කාන්තා බලමණ්ඩලය නිලධාරීන් සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here