කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මෙහෙයුම් කාර්යාලය ජනපති අතින් විවෘත විය .

මෙම අවස්ථාවට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඇතුළු සියලුම ආසන සංවිධායකවරුන් දස්ත්‍රීක් සංවිධායකවරුන් සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here