කළුතර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමුළුව අද පස්වරු 2ට වාද්දුව saffron හෝටලයේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කළුතර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාගේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here