මෙවර අවුරුද්ද කම්කරුවන්ට සැමරිමට

නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

අද ජනතාවගේ ජීවන වියදම වැඩි වෙලා එවැනි තත්ත්වයක් තුළ සැණකෙළි උත්සව පවත්වන්න අවුරුද්ද සමරන්න කම්කරුවාට නොහැකි තත්වයක් උදා වෙලා ඒකට ආණ්ඩුව වගකිව යුතුයි ජනතාවට සහන ලබාදීම අනිවාර්ය කළ යුතුයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here