එක රටක් එක නීතියක් යෝජනාවලිය, අස්ගිරිය, මල්වතු මහනායක හිමිවරුන්ට පිළිගන්වයි…..

ජාතීන් හා ආගම් අතර මිත්‍රත්වය වර්ධනය කරවමින් “ නව ත්‍රස්තවාදය හා අන්තවාදය “ මුලින් උපුටා දැමීමට අවශ්‍ය වන පරිදී ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට අදාළ නීති රීතී සම්පාදනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කරවීමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ නියෝජිතයන් පිරිසක් අද (26) මහ නාහිමිවරුන්ට පිලිගැන්වීය.

එහිදී නව යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් මහනාහිමිවරුන් දැනුවත් කිරීමද සිදු කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර, දුම්න්ද දිසානායක උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර සරත් ඒකනායක,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් වන රංජිත් සියඹලාපිටිය, වීරකුමාර දිසා⁣නායක, ශාන්ත බංඩාර යන මහත්වරුන් හා ශ්‍රියාණි විජේවික්‍රම මන්ත්‍රිතුමිය ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහ⁣තා ඇතුළු පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here