සිදුවී තිබෙන ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය හමුවේ එනෙකාට ඇඟිල්ල දික් කරගනිමින් කටයුතු කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ලේකම්වරයා ඇතිවී තිබෙන තත්වය තුළ බොර දියේ මාළු බෑමට බොහෝ පිරිසක් උත්සාහ කරනවා මුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට අපි මෙය දකින්නේ

සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එල්ල කළ ප්‍රහාරයක් විදියටයි. එහිදී ඇතැම් අයගේ ක්‍රියාකලාපයන් සම්බන්දව අප විවේචන තිබෙනවා. නමුත් මේ සියල්ල පසෙකලා මෙම තත්ත්වය මර්දනය කිරීමට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය ලබා දිය යුතුයි. ඒයයි අපි කළ යුතු අවශ්‍යතාවය.මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතානිදහස් පක්ෂය විදිහට අපි දකින්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එල්ල කළ අන්තගාමී ප්‍රහාරයක් විදියටයි . මෙම ප්‍රහාරයන් මියගිය සියලු දෙනාටම අපගේ
ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මේ සංවිධානය තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ලබනවා. මාධ්‍යවේදීන් විදිහට සියලුම දෙනාට වගකීමෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවේ කටයුතු කරන ලෙස කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here