අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා අද පෙරවරුවේ කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලන් ශ්‍රී ලංකාවට සැපත් විය.

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විසින් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගුවන්තොටුපලේදී පිළිගැනීම සිදු කරන ලදී.

ඉන් අනතුරුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ව ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිතුමන් විසින් හරසරින් පිළිගන්නා ලදී හමුදා උත්තමාචාරය ඇතුළුව පූර්ණ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් අනතුරුව කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ භූමියේ අශෝක පැලයක් ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා සුරතින් රෝපණය කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here