ඇමරිකාව හෝ වෙනත් කිසිදු රටකට අප මාතෘ භුමිය පවා නොදෙන බවත් ඒ වෙනුවෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පෙනී සිටින බවත් සන්ධානයේ මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා අද මාධ්‍ය හමුවේදී පැවසීය.එසේම රජයේ මුදල් විශාල ලෙස බාවිතා කරමින් මාධ්‍ය සන්දර්ශණ සිදු කීරීමට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් වැඩිදුරටයත් පැවසීයකැබිනට් මණ්ඩලය සඳහා වැඩබලන අමාත්‍යවරුන් ජනාධිපතිතුමන් විසින් පත්කරනු ලැබුවේ අවබෝධයකින් යුතුව බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී රට වෙනුවෙන් වඩා නිවැරදි තීරණ ගන්නා අවස්ථාවක මාධ්‍ය වගකීමෙන් කටයුතු කර ලෙස එතුමා ඉල්ලා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here