ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අයවැයට විපක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තරුණ පෙරමුණේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්තබණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කළේය. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද 3දින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.දුරටත් දුරටත් අදහස් දැක්වූ ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදිහට ජනතාවගේ සුභසාධනය ගැන නිරන්තරයෙන් සිතනවා කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව මේ අය-වැය තුළින් ජනතාවට සහනයක් සැලසෙනවා යැයි කීම විහිළුවක්. එනිසා අයවැයට අපි කොහොමත් විරුද්ධයි මොනව නමුත් ටීඑන්ඒ එක සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂයපවතින ගිවිසුම නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් අයවැය ජයග්‍රහණය කරාවි. නමුත් අපි එයට විරුද්ධයි.අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කටින් බතල හිටවන එක පමණයි කරන්නේ.
ව්‍යපෘති දියත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ට මුදල් නැහැ. ජනතාව ඇන්දවීමක් පමණයි කරන්නේ.මෙම අවස්ථාවට ාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අංගජන් රාමනාදන් බුලත්සිංහල ආසන ආසන සංවිධායක තුසිත කුලරත්න හබරාදුව ආසන සංවිධායක තිසර ගූණසිංහ, බෙන්තර ඇල්පිටිය ආසන සංවිධායක අමිල හර්ෂණ කාරියවසම්තරුණ තරුණ පෙරමුණේ විධායක සභික නලින් රණවීර, මධ්‍යලේකම් ලකිඳු ගජසෙන් යන මහත්වරුද සහභාගි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here