අන්තවාදය මුලින් උපූටාදැමීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස හා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දැනුවත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විශේෂ කෙටුම්පතක් අද ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා වෙත පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී භාර දෙන ලදීමින් අනතුරුව පවත්වන ලදප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී කරුණු දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජේෂ්ඨඋප සභාපති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශකළේජාතීන් අතර සංහිඳියාව ගොඩ නැගෙන පරිදි නව නීති සම්පාදනය කිරීමත් ජාතිකආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සකස් කිරීම සඳහා නිරීක්ෂණයන් ලබාදීම ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ අරමුණ බවයි. ඒ අනුව ඉදිරි මාස කීපය තුළ මෙම ක රුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එතුමා ප්‍රකාශ කළේය.මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර ,සන්ධාන මහලේකම් මහින්ද අමරවීර ,ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක, ප්‍රචාරක ලේකම් රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ඇතුළු ශශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සහභාගි වී සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here